2020

Generalforsamling d. 14.juni

2020 Dagsorden

2019 Beretning

2020 Forslag til generalforsamlingen

2020 Takstblad

Årsregnskab 2019 med budget

Referat Generalforsamling 2020

2019

Ekstraordinær generalforsamling d. 24. november

Indkaldelse

Referat 2019-11-24

Generalforsamling d. 22. september

Indkaldelse

Beretning

Regnskab og budget

Referat

2018

Generalforsamling d. 02. juni

Referat 2018-06-02

2020 indkaldelse til generalforsamling

Del siden