2021 

Generalforsamling d. 12. juni

Beretning 2020

2021 Dagsorden

Årsregnskab 2020 med budget[2305843009222076113]

Årsregnskabet er ikke gennemgået af bilags kontrollørerne, men vil foreligge underskrevet til generalforsamlingen.

2021 Forslag til generalforsamlingen

Græsmarkens takstblad 2021

Referat 21

Underskrevet referat af generalforsamlingen 2021

Del siden