Takstblad

 

GRÆSMARKENS VANDVÆRK TAKSTBLAD 2023

Fordelingsnøgle efter forbrug:

Boligenhed (f.eks. en familiebolig, andelsbolig, sommerhus, lejlighed) 1 x anlægsbidrag

Øvrige forbrugere efter årligt forbrug

0 – 500 m3....................................................................................1 x anlægsbidrag

501 – 2000 m3..............................................................................2 x anlægsbidrag

2.001 – 5.000 m3................................... ......................................3 x anlægsbidrag

5.001 – 10.000 m3........................................................................4 x anlægsbidrag

Forbrug over 10.000 m3 fastlægges efter forhandling.

Stiger forbruget til en højere fordelingsnøgle, skal der indbetales det manglende anlægsbidrag.

For tilslutninger i det åbne land betales herudover påløbne merudgifter

iflg. regning, som skal godkendes af Kalundborg Kommune

jfr. Vandforsyningslovens § 53 og gældende fællesregulativ.

Anlægsbidrag;

Hovedanlægsbidrag pr. bolig.................................................................................................. 9.000 Kr.

Ledningsbidrag pr.matr.nr...........................................................................................5.625 Kr.

Stikledningsbidrag, max.32 mm (inkl. målerbrønd og montering af vandmåler)........................................................................................ 8.250 Kr.

Større diameter end 32 mm herudover påløbne merudgifter iflg. regning

I alt anlægsbidrag for en boligenhed.......................................................................................22.875 Kr.

Anlægsbidrag reguleres herefter årligt efter Danva´s indeks for vandledningsarbejder.

Driftsbidrag:

Fast afgift pr. boligenhed/årligt............................................................1.087,50 kr. Målerleje……………………………………127,50 Kr.

Vandforbrug pr. m3....................................................................................6,38 Kr.

Driftsbidrag reguleres herefter årligt efter forbrugerprisindeks.

For SKAT opkræves grøn vandafgift pr. m...............................................6,25 Kr.

Genåbningsgebyr (plus påløbne omkostninger, anslået 1600,00 Kr.)...500,00 Kr.

Flytteopgørelse.......................................................................................250,00 Kr.

Alle beløb tillægges gældende moms p.t. 25 %

Gebyrer (momsfrit)

1 rykker..................................................................................................100,00 Kr.

2 rykker (plus påløbne omkostninger, anslået 100,00 Kr.) ...................100,00 Kr.

 

Del siden