Velkommen

Vores årlige generalforsamling bliver afholdt d  12.6.2021 kl. 10 på Græsmarkvej 10.

Oplysning om dette vil tilgå alle forbrugere senest d.15 april på mail.

Indkaldelsen vil blive udsendt senest 14 dage før.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen