Velkommen

Vores årlige generalforsamling er afholdt d  12.6.2021.

Dagsorden, beretning, regnskab og budget, takstblad og forslag til generalforsamlingen samt referat er nu at finde på hjemmesiden.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen