Del siden

Velkommen

LER oplysninger kan findes her på hjemmesiden under Link og rørføring.Kære forbrugere.


D. 8.1.24 overgik leveringen af vand til Havnsø Vandværk. 

Så fremtidige spørgsmål om vand bedes rettet til Havnsø Vandværk." www.havnsøvandværk.dk"


Idet vi takker for et godt samarbejde igennem årene.


De bedste hilsen

Bestyrelsen for Græsmarkens vandværk