Vores vand

Den en af vores to boringer

Vi har i 2018 indvundet 7.610 m3 vand.

Grundvandet indvindes fra to boringer, der står på vandværksgrunden.

Vores vand bliver filtreret og iltet. Dette foregår via nogle kompressorer, der er parallelt serieforbundne.