Takstblad

 

Gældende pr. 2. juni 2018

I/S Græsmarkens Vandværk

4591 Føllenslev

Tilslutningsbidrag

Indskud hovedanlægsdel: kr. 12.000,00 inkl. moms

Hovedrørledningsdel: kr. 7.500,00 inkl. moms
(ekskl. det åbne land)

Stikledningsdel: kr. 11.000,00 inkl. moms
(inkl. målerbrønd, og 8 m stikledning, men ikke kørselsareal)

Ved opkrævning af tilslutningsbidrag i det åbne land, efter faktiske udgifter, skal tilslutningsbidraget godkendes af Kalundborg Kommune jf. vandforsyningslovens §53 og gældendende fællesregulativ.

Forbrugsafgifter

Fast afgift for hus pr. 1/2 år: kr. 725,00 inkl. moms
(ikke kørselsareal)

Pris pr. m3: kr. 8,50 inkl. moms
(ekskl. Statsafgift)

Målerleje: kr. 170,00 inkl. moms

Gebyr

1. Rykker gebyr: kr. 125,00 inkl. moms.

2. Rykker gebyr: kr. 175,00 inkl. moms.

Lukke gebyr: omkostnings reguleret.
(hvis 2. rykker ikke er indbetalt rettidigt)

Genåbningsgebyr: kr. 300,00 inkl. moms
(plus påløbne omkostninger)

Måler aflæsegebyr: kr. 250.00 inkl. moms
(hvis vandværket skal aflæse måler)

Grøn vandafgift

Skat pr. m3: kr. 8,16 inkl. moms
(Der tages forbeholdt for eventuelle stigninger)

Opkrævning

Vandafgiften opkræves halvårligt, aflæsning sker pr.31/12 og den følgende opkrævning er reguleret efter aflæsningen.

Spørgsmål vedrørende regning henvises til vandværkets kasser.

Mette Jensen Tel. 20582770

Takster er vedtaget på vandværkets generalforsamling den 2. juni 2018, og herefter fremsendt til Kalundborg Kommune.

Alle priser er inkl. moms.